Oświetlenie motocyklowe

Regulamin

Korzystając z naszych usług akceptujesz regulamin

§ 1

Wysyłka i uszkodzenia związane z transportem

Nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe podczas transportu i wysyłki. Paczki zawsze pakujemy starannie i zabezpieczamy je najlepiej jak się da. Polecamy otwierać paczki w obecności kuriera i w razie potrzeby spisywać protokoły szkód. Wszelkie naprawy uszkodzeń (o ile są możliwe) stanowią wartość dodaną do ustalonej ceny za usługę.

§ 2

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy. Do rozpatrzenia gwarancji potrzebne są: dokument w postaci paragonu lub faktury oraz nienaruszone plomby gwarancyjne.

Po okresie 12 msc. oferujemy w miarę możliwości serwis pogwarancyjny – odpłatny.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, kolizjami drogowymi, uszkodzeniami mechanicznymi z powodu wypadków, dysfunkcją systemów pojazdu które miały wpływ na uszkodzenie reflektora oraz ingerencją w konstrukcję.

W miarę możliwości staramy się naprawić usterkę, jeśli okaże się to niemożliwe proponujemy inne rozwiązanie.

Ostatecznie jeśli problem powraca, a klient nie zgadza się na modyfikacje w inny sposób, może ubiegać się o zwrot kosztów naprawy lub przywrócenie reflektora do stanu sprzed modyfikacji.

§ 3

Zmodyfikowany reflektor traci homologację producenta. Posiadamy certyfikaty homologacyjne na większość elementów, których używamy, ale mogą być one niewystarczające. Użytkowanie reflektora na własną odpowiedzialność. Zrzekamy się odpowiedzialności wynikającej z użytkowania.

§ 4
Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, oraz filmy na tej stronie, stronie na serwisie Facebook, Google, Youtube itp.

są  naszą własnością i zastrzegamy sobie wyłączne prawo do ich publikacji. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pozwolenia autora zabronione.

§ 5

Wszelkie wady ukryte lub uszkodzenia, o których nie było mowy we wstępnej wycenie, mogą spowodować wzrost ostatecznej ceny za usługę.

§ 6

Standardowy czas wykonania usługi wynosi 2-3 tyg. Czas ten jednak może ulec wydłużeniu z powodów takich jak dostępność materiałów, nietypowe zmiany w projekcie lub niedyspozycją spowodowaną chorobą lub wypadkiem.
 
§ 7
W przypadku, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z klientem, nie zostały udostępnione  żadne dane kontaktowe oraz informacje o zakresie usługi, okres jej wykonania zostaje wydłużony o czas niezbędny do kontaktu. Za tego typu opóźnienia nie odpowiadamy w żaden sposób.
 
§ 8
W przypadku braku kontaktu i „porzucenia” przesłanego towaru, czyli w sytuacji gdy właściciel nie wykazuje żadnej próby kontaktu lub zwrotu, przekazany przedmiot przechodzi pod dyspozycję firmy Doctor Light po upływie co najmniej pół roku od czasu przekazania. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby coś takiego nie nastąpiło.